János Esterházy byl významným politikem maďarské komunity v (Československu) od dvacátých let minulého století do roku 1945. března 1901 Narodil se 14. března 1957 v Nyitraújlaku (Veľké Zálužie). Zemřel 8. v nechvalně proslulé politické věznici na Mírově (Česká republika).

Do maďarského politického života na Slovensku se zapojil v polovině 20. let jako člen Národně křesťansko-socialistické strany; V roce 1931 byl zvolen předsedou Československé maďarské lidové ligy a o rok později předsedou Národně křesťansko-socialistické strany. Od roku 1935 byl poslancem Národního shromáždění okresu Kassia v pražském parlamentu. V roce 1936 se stal výkonným předsedou Sjednocené maďarské strany. Po prvním rozhodnutí ve Vídni zůstal na Slovensku, kde do jara 1945 zastával funkci předsedy Maďarské strany Slovinska a v této funkci zastupoval v letech 1938 až 1945 maďarskou menšinu na Slovensku ve slovenském parlamentu.

https://www.esterhazyjanos.hu/93-dokumentum-filmek-esterhazy-janosrol

János Esterházy