Zveme vás na jáhenské svěcení našeho spolubratra Petra Macháčka. 
V sobotu 23. června v 9.00 hodin přijme při mši sv. v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně (na Petrově) z rukou otce biskupa Vojtěcha Cikrleho jáhenské svěcení br. Petr Macháček.
Zveme Vás k modlitbě na jeho úmysl.

Brno: Jáhenské svěcení br. Petra Macháčka (23.6.2018)