V červenci se v našem minoritském klášteře v Krnově konal Kurz stálé formace pro bratry, kteří před deseti lety složili své věčné sliby.Je to čas bratrství, výměny zkušeností a odpočinku spojeného také s pobytem v přírodě.

Bratři přijeli z různých zemí – z Uzbekistánu, Německa, Ruska, Irska, Čech a Polska.
Samotný charakter a různorodost jejich práce způsobuje, že bylo o čem mluvit při společné rekreaci i u stolu.

Byla to také dokonalá příležitost k tomu, abychom se po letech opět společně setkali… Zavzpomínali na dávné časy… Poptali se a viděli, co se změnilo. Společně jsme prošli léty formace a dále jdeme františkánskou cestou. Monografické přednášky z filozofie, teologie, a také setkání s pracovníky pro lifenám dovolily dotknout se mnoha aspektů řeholního života i života kněžského.

Měli jsme možnost navštívit také Prahu, nebo cestovat v pásmu Sudet nedaleko města Bruntál. A večer jsme pak hrávali volejbal. Také jsme využili terénu pro cyklistické výlety.

Formační kurz v Krnově byl zakončen cestou do Itálie přes Padovu a Assissi na horu Alverna, abychom tam společně prožili čas řeholních exercicií, které naše setkání ukončily.

Text a foto: o. M. Dopieralski

Řeholní formace v Krnově