Již potřetí v řadě se po celé republice sešly na poslední květnový pátek tisíce poutníků, aby navštívili chrámy Páně. Brněnská loreta, kostel i klášter byly připraveny a nabídly bohatý program.

Letošní Noc kostelů se v našem chrámu nesla ve znamení  „Minoritského otevírání pokladů”.  Otevřeli jsme zdejší brány, aby mohli všichni načerpat z odkazu duchovního a kulturního  bohatství, které zde bylo díky úsilí bratří minoritů v průběhu 800 let vytvořeno.

Jedním z nejvýznamnějších pokladů, se kterým jsme se chtěli se širokou veřejností podělit,  je postava otce Maxmiliána Maria Kolbeho – minoritského kněze, který před 70. lety  dobrovolně položil svůj život v koncentračním táboře Auschwitz (Osvětim) za jiného spoluvězně. Tento Maxmiliánův čin byl vyvrcholením jeho života naplněného obrovským odhodláním hlásat Boží lásku mezi věřícími i nevěřícími (byl misionářem na Dálném východě) a rozšiřovat úctu k Neposkvrněné. Pestrost života a odkazu otce Maxmiliána je neuvěřitelná. Proto jsme pro návštěvníky připravili výstavu o jeho životě a díle, aby i oni mohli načerpat z bohatství, které nám zanechal díky svému heroickému životu.

Mezi hlavní body programu patřilo vedle realizace výstavy o svatém Maxmiliánovi Maria Kolbem také zpřístupnění nejvýznamnějších památek a bohatý hudební program. Nebylo zapomenuto ani na menší účastníky této akce. Bylo pro ně připraveno soutěžní klání „o poklad pevnosti Minor”.

Podívejte se s námi na průběh Minoritské Noci kostelů.

– Na tuto akci se bylo zapotřebí dobře připravit. Přihlásilo se více než 70 dobrovolníků, kteří se s nadšením pustili do organizování této akce.

– Na kolenou před Pánem čerpali bratři i dobrovolníci sílu pro tuto evangelizační akci.

– O páté hodině byl minoritský chrám ještě poměrně prázdný, ale když se o hodinu později rozezvučely zvony a otec Robert udělil slavnostní požehnání, kostel už pomalu začínal praskat ve švech. Následně rozhýbal Sbor brněnské mládeže desítky posluchačů v rytmu moderní křesťanské hudby.

– Děti se mohly vyřádit při dobrodružné hře O poklad pevnosti Minor. Na nejmenší čekal nespočet her a úkolů – od malování až po náročné pátrání ve tmě. Program uzavřelo povedené divadelní představení, které jako celý program připravila minoritská mládež.

– Rodičové mezitím měli dost času na důkladnou prohlídku nejskrytějších zákoutí a pokladů minoritských památek. Středověké prostory či obrazy a sochy nabídly dostatek materiálu na několikahodinové procházky. Průvodci měli co dělat, aby stíhali uspokojit tisíce návštěvníků.

– V průběhu noci ještě zaznělo kvarteto zobcových fléten a nemohl chybět zvučný hlas Petra Levíčka ve varhanním doprovodu Martina Jakubíčka, který svůj nástroj rozezněl do nádherných melodií dokreslujících atmosféru této velkolepé noci.

– Půlnoc se však nezadržitelně přiblížila a byl čas na posledních pár chvalozpěvů v podání Svatomichalské gregoriánské scholy pod vedením Josefa Gerbricha. Noc uzavřela modlitba za město Brno a požehnání Nejsvětější svátosti.

– Do programu se zapojily desítky lidí a stovky zvědavců se mohly pokochat nádherou minoritských pokladů. O Noci kostelů jsme zaznamenali na 12 000 vstupů.

Akce „Minoritské otevírání pokladů” byla finančně podpořena Jihomoravským krajem.

Šimon a Jitka

Brněnská noc kostelů