První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle, na které 6. 7. naváže celodenní Národní synodální setkání. Týden zakončí 132. plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8. 7.
Publikováno: 22. 6. 2022 11:45

Dny lidí dobré vůle letos opět proběhnou v tradičním duchu, tedy jako v letech před pandemií covid-19. Návštěvníky čeká 4. července skutečně nabitý program. V 18.30 se uskuteční Modlitba za vlast za účasti českých a moravských biskupů a den vyvrcholí benefičním koncertem od 19.30 hodin. Mezi hlavní hvězdy večera bude patřit Adam Plachetka, Anna K. a samozřejmě nebude chybět Jiří Pavlica s Hradišťanem.

5. července bude hlavním bodem programu Slavnostní poutní mše svatá, jejímž hlavním celebrantem a také kazatelem bude brněnský rodák kardinál Michael Czerny, prefekt Dikasteria pro podporu integrálního lidského rozvoje. Společně s ním budou při poutní bohoslužbě koncelebrovat biskupové Čech, Moravy a Slezska a desítky dalších kněží z celé republiky. Od 15.00 hodin se ve velehradské bazilice bude konat řeckokatolická svatá liturgie, hlavním celebrantem a kazatelem bude apoštolský exarcha Ladislav Hučko. Věřící jsou také zváni na pouť do Mikulčic, kde bude mši svatou ke cti sv. Cyrila a Metoděje sloužit (v té době již emeritní) brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

6. července se na Velehradě uskuteční v sále turistického centra Národní synodální setkání, které zakončí národní fázi Synody o synodalitě. Zúčastní se ho čeští a moravští biskupové, zástupci všech diecézí a apoštolského exarchátu, ekumeničtí představitelé a další významní hosté. Na závěr bude v 17.00 hodin ve velehradské bazilice slavena společná mše svatá, které bude předsedat pražský arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK, kazatelem bude brněnský biskup Pavel Konzbul.

7. července se věřící s biskupy mohou ještě potkat při mši svaté v 7.00 hodin ráno ve velehradské bazilice. Hlavním celebrantem bude olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík, kazatelem pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer.

Během jednání biskupů 7. a 8. července bude přítomen i nový apoštolský nuncius v ČR Jude Taddeus Okolo, kardinál Michael Czerny, zástupci KVŘP a další hosté.

Informace pro novináře:

Předpokládaný briefing s kardinálem Michaelem Czernym – 5. července, 9.15 budova Stojanova gymnázia, Velehrad (místnost bude upřesněna), akreditace: [email protected]

Velehrad ožije v prvním červencovém týdnu