V roce 1209 obdržel sv. František od papeže Inocence III. ústní potvrzení řehole života Menších bratří. Tento okamžik slaví menší bratři jako počátek svého charismatu.

V Assisi probíhá Mezinárodní rohožková kapitula. Je to první takováto událost od doby sv. Františka. V roce 1221 svolal do Assisi kapitulu, které se účastnilo 5 tisíc bratří, kteří nocovali pod stany na rohožích, odtud pochází název „rohožková“. Dnes je na stejném místě 130 metrů dlouhý stan. Stojí před Bazilikou Matky Boží Andělské, kde byl řád založen. Zde se konají setkání všech menších bratří, to znamená: františkánů, minoritů, kapucínů a sekulárního františkánského řádu. Je také zajímavé, že se kapituly účastní i představitelé společenství anglikánských františkánů. Na kapitulu přijela rovněž skupina ze tří františkánských řádů z italské oblasti Abruzia, která byla nedávno postižena zemětřesením, a také z města L´Aquila, které bylo poškozeno nejvíce. Kapituly se prostřednictvím televize a přímého internetového vysílání účastní také klarisky v klauzuře, kterým řehole zakazuje opuštění kláštera.

S velkým zaujetím účastníci vyslechli dopis, který zaslaly klarisky z města Paganica (v Abruzii), jejichž představená zahynula pod troskami kláštera zbořeného při zemětřesení a několik sester bylo zraněno. „Obětujeme své utrpení a modlitby na úmysl a za účastníky kapituly“, napsaly sestry v dopise. Mottem kapituly jsou slova Svatého z Assisi: „Moji požehnaní bratři, zachovávejme řeholi, jak jsme slíbili Pánu.“

Rohožková kapitula potrvá do soboty 18. dubna, kdy se bratři vydají na pouť k Benediktu XVI., jako kdysi sv. František, a budou tak děkovat Bohu za 800 let františkánského charismatu.

Ke třem františkánským řádům – menším bratřím, minoritům a kapucínům patří dnes více než 30 tisíc mužů. Na celém světě působí 109 františkánských provincií, 14 závislých a 8 autonomních kustodií, např. kustodie Svaté země. V současné době je 7 kardinálů a 100 biskupů a arcibiskupů členy františkánských řádů.

 

Potvrzení řehole sv. Františka