Je také místem pro mezináboženský dialog a modlitbu za pokoj.

Po modlitbě Anděl Páně – na Nový rok 2011 – papež Benedikt XVI. řekl:?

„V poselství k letošnímu Světovému dni míru jsem poukázal na to, že velká náboženství mohou být důležitým faktorem jednoty a pokoje pro lidskou rodinu, a připomněl jsem v této souvislosti, že na tento rok 2011 připadne 25. výročí Světového dne modliteb za pokoj, který svolal do Assisi v roce 1986 ctihodný Jan Pavel II. Proto se tento rok v říjnu vydám jako poutník do města svatého Františka a zvu na tuto pouť všechny bratry křesťany různých vyznání, představitele světových náboženských tradic a v duchu i všechny lidi dobré vůle, abychom si připomenuli toto velké historické gesto mého předchůdce a slavnostně obnovili závazek věřících všech náboženství žít vlastní náboženskou víru jako službu míru. Kdo je na cestě k Bohu, nemůže nepředávat pokoj, kdo vytváří pokoj, nemůže se nepřibližovat k Bohu. Vybízím vás, abyste už od nynějška provázeli tuto iniciativu svojí modlitbou.”

Kolem 300 delegátů z 31 křesťanských církví a z 12 jiných náboženství přijalo pozvání papeže Benedikta XVI., aby se 27. října setkali v Assisi. Byli pozváni nejen představitelé různých náboženství, ale také osobnosti ze světa agnostiků, kteří jsou otevřeni k dialogu. Bude to den reflexí, dialogu a modliteb za pokoj a spravedlnost ve světě s titulem “Poutníci pravdy, poutníci pokoje”.

Svatý otec a delegáti jeli z Říma do Assisi společně vlakem z vatikánského nádraží.

Blahoslavený papež Jan Pavel II. měl rád sv. Františka a město Assisi. Ještě jako arcibiskup Krakova často navštěvoval kostel minoritů, který byl naproti arcibiskupského sídla, kde se rád modlil v kapli Panny Marie Bolestné nebo modlitbu křížové cesty.

Jako papež navštívil Assisi šestkrát. Jeho přítomnost u hrobu sv. Františka vyjadřovala jeho velikou úctu ke sv. Františkovi, ale také ukazovala všem potřebu obnovy Kristovy církve na zemi a celého lidstva dnes v duchu a stylu pokorného svatého z Assisi.

První návštěva Assisi – 5. listopad 1978: Jan Pavel II. přijel jako poutník, aby prosil sv. Františka, patrona Itálie, za církev. Modlil se: „Ty, který jsi přiblížil Krista své době, pomoz nám přiblížit Krista naší době, našemu nesnadnému a kritickému období. Podpírej nás! Dnešní doba očekává Krista s velkou touhou, i když hodně našich současníků si to ani neuvědomuje (…). Svatý Františku z Assisi! Pomoz nám přiblížit Krista církvi a dnešnímu světu. Ty, který jsi sdílel srdcem proměnné osudy svých současníků, podpírej nás, abychom srdcem, které je blízké Srdci Spasitele, zahrnuli záležitosti lidí naší doby, nesnadné problémy sociální, ekonomické, politické; problémy kultury a současné civilizace, všechna utrpení, napětí, komplexy, nepokoje. Pomoz nám to všechno přeložit do srozumitelného a plody přinášejícího jazyka evangelia. Pomoz nám řešit všechny problémy klíčem evangelia, aby byl sám Kristus pro člověka dnešní doby cestou, pravdou a životem.”

Druha návštěva – 12. březen 1982: Jan Pavel II. se všemi biskupy Itálie putoval ke sv. Františkovi, který obnovil církev ve XIII. století a mluvil o „duchu Assisi”, který se vyjadřuje v univerzálním bratrství všech lidi.

Třetí návštěva – 27. říjen 1986: den modlitby a setkání představitelů různých náboženství v úsilí o dosažení míru ve světě.

Čtvrtá návštěva – 9. a 10. leden 1993: den modlitby za mír v Bosně a Hercegovině, a také pro celý starý Evropský kontinent. Jan Pavel II. volal, aby se věřící sjednotili v odmítnutí politiky nenávisti a diskriminace a zastavili nesmyslnou válku.

Pátá návštěva – 3. leden 1998: Jan Pavel II. přijel povzbudit a modlit se za oběti zemětřesení, které také způsobilo veliké škody v Assisi a bazilice sv. Františka.

Šestá návštěva – 24. leden 2002: proběhla ve znamení modlitby za mír ve světě po teroristickým útoku v roce 2001. Jan Pavel II. chtěl svou upřímnou modlitbou přispět k oddálení chmur terorismu, nenávisti a zbrojních konfliktů, které v poslední době ohrožují lidstvo. A vybízel: „Jděte do budoucna s vysoko vztyčenou pochodní pokoje, jejíž světlo svět potřebuje.”

Stanislav Gryń, minorita

Assisi – město sv. Františka