Tato slova z knihy Leviticus (20,26) P. Elias Vella, minorita z Malty, často opakoval při duchovních cvičeních na Velehradě, které se konaly pro františkány, minority a kapucíny.

Pět dnů (od 17. října do 21. října) jsme naslouchali exercitátorovi, který nás přesvědčivým hlasem povzbuzoval k obnově našeho františkánského charizmatu. Hovořil anglicky, ale měli jsme tlumočníka pana Václava, který se usilovně snažil, aby všichni dobře porozuměli slovům exercitátora.

P. Elias k nám promlouval nejen během dvou přednášek za den, ale měl pro nás také připravenou homilii při mši sv.  a na závěr dne vedl modlitby při hodinové večerní adoraci Nejsvětější Svátosti.

Na závěr exercicií se bratři sešli na tradiční společné rekreaci, která je vždy příležitostí k bližšímu seznámení.
Tento rok se společných interfrantiškánských exercicií zúčastnilo téměř 70 bratří.

Stanislav Gryń OFMConv

Buďte svatí, neboť svatý je ten, který vás povolává