Dne 21. září bylo pro českou minoritskou provincii výjimečným dnem. Na mariánském poutním místě na Kalwarii Paclawské v Polsku, byl kanonicky zahájený další ročník noviciátu bratří minoritů.

Mezi deseti bratry, byl do noviciátu přijatý také br. Petr Macháček z české provincie. Tyto bratry do noviciátu přijal provinciál polské krakovské provincie o. Jaroslaw Zachariasz. Pobožosti se zúčastnil také český provinciál, o. Bogdan M. Sikora a bohoslovec br. Vladimír F. Hubálovský.

Prosíme vás o modlitby za našeho novice.

Zahájení noviciátu 2012/2013