Průvod Božího těla městem začal slavnostní mší svatou v minoritském kostele svatých Janů v neděli 14.6.2009 o půl čtvrté.Po mši svaté začal slavnostní průvod městem, který směřoval ke čtyřem oltářům. První zastavení bylo v Loretě na Svatých schodech, druhé před kostelem bratří kapucínů, třetí před Mariánským sloupem na náměstí Svobody. Slavnostní Te Deum a požehnání v kostele svatého Jakuba ukončilo tento průvod. Po jeho skončení byli všichni účastníci pozváni bratry minority ke společnému agapé do rajské zahrady jejich kláštera.
Myšlenka svátku ke cti Eucharistie je spojována s blahoslavenou Juliánou z Cornillonu. Díky jejím vizím a úsilí byl zaveden v roce 1246 v belgické diecézi Lutych svátek Božího Těla, který papež Urban IV. v roce 1264 rozšířil na celou církev. Hlavní podstata slavení tohoto svátku je vyjádření úcty k Eucharistii. Slavnostní průvody jsou pak veřejným projevem této úcty a zbožnosti k našemu Spasiteli.
Po padesátileté odmlce tuto veřejnou úctu k Božímu Tělu obnovili v jubilejním roce 2000 bratři minorité. Od té doby každým rokem  v neděli po svátku Božího těla organizují společně s otcem děkanem slavnostní průvod městem Brnem.
Letošního průvodu se účastnilo více než tisíc věřících. Slavnostní pochod s monstrancí byl tvořen kněžími, ministranty, řádovými sestrami, představiteli duchovních společenství, družičkami a ostatními věřícími. Samotný průvod i jeho délka jistě překvapila nejednoho pozorovatele z řad nevěřících. Měli jsme tak možnost nenásilně a důstojnou formou  evangelizovat ostatní obyvatele města.

Text Jitka N., SG, foto red.

Průvod Božího těla v Brně