Školské sestry františkánky s velkou radostí a vděčností Pánu Bohu oznamují, že byla ukončena diecézní část beatifikačního procesu SM Elišky Pretschnerové OSF.

Slavnostní mší svatou budou poděkovat nejenom za dar života sestry Elišky, ale i za všechny milosti obdržené během práce na tomto procesu. 

Děkovná slavnost se bude konat v sobota 28. 5. 2022 od 11:00 v katedrále Ducha Svatého v Hradci Králové.

Ukončena diecézní část betifikačního procesu SM Elišky Pretschnerové OSF