Proběhla další duchovní obnova na místě, které je spojeno s minority – na krásném poutním místě Cvilín, blízko Krnova. Sloužila ona k přípravě na Svatý týden a Velikonoce. Její motto znělo: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku…“.

Věnovali jsme se obsahu jednotlivých dnů Velikonočního třídení, oslavili jsme Květnou neděli, která nás uvedla do Svatého týdne. Prostor byl také na modlitbu, osobní rozjímání, sv. zpověď, rozhovory, společnou rekreaci a jiné důležité body programu.

Velké díky patří společenství bratří z Opavy, kteří se postarali o naše ubytování, a komunitě bratří v Krnově, kteří nám nabídli zázemí a uvedli nás do tohoto tématu přednáškou.

Všem účastníkům přejeme dobré prožití Svatého týdne a Velikonoc. Ať Vás Ježíšova láska ke každému z nás prozáří a promění.

Za bratry minority

br. Jan Maria Vícha OFM Conv

Pokoj a Dobro!

Duchovní obnova na Cvilíně 8. – 10.4.2022