Dne 3. října 2017 v polském Głogówku tři bratři z české provincie zahájili formaci v postulátu.

Celkem postulát začalo dvanáct kandidátů. Většina z nich jsou Poláci, jeden Čech, jeden Slováka jeden Ukrajinec.Zajímavé j, že českou provincii sv. Cyrila a Metoděje reprezentují hned tři národnosti: Jan Vícha (CZ), Samuel Uhnavý (SK), Machal Wenski (PL).

Přijetí na první stupeň formace vykonal Provinciál krakowské provincie o. Marián Gołąb, kandidáty za českou provincii přijímal o. Piotr Pawlik.

Chlapcům, kteří dělají první kroky na cestě františkánského řeholního života, přejeme mnoho Božího požehnání, aby uměli vždy velkodušně a s radostí odpovídat na Boží volání. Prosíme také Vás všechny o modlitby za ně.

bB

Tři bratři zahájili formaci na postulátu