Dne 20. září 2008 na poutním místě Cvilín u Krnova složil své první řeholní sliby bratr Vladimír Hubálovský.

Tímto veřejným slibem, prozatím časným, se náš bratr ještě více začlenil do řádu minoritů. Po absolvovaném roce noviciátu jej teď čeká studium bohosloví a po jeho ukončení, dá-li Pán Bůh, se věčnými sliby trvale začlení do Řádu.

Přejeme bratru Vladimírovi hodně Božího požehnání, aby jeho životní rozhodnutí bylo pevné a přineslo dobré plody ke slávě Boží a ke spáse lidí.

První sliby bratra Vladimíra