Den 28. září má zvláštní význam pro všechny občany České republiky. Slavnost sv. Václava je svátkem nejen pro věřící, kteří ho uctívají jako světce. Světce a mučedníka, který dokonale žil podle Evangelia, modlil se a konal skutky lásky – pomáhal potřebným, ale také mají k němu vztah i nevěřící, protože stojí u začátku české statnosti, jako panovník a kníže.

Sv. Václav se těší velikou úctou. „Postava sv. Václava se tak stává sjednotitelem celého národa. Toho národa, který by si měl být vědom svého významu, svého místa v Evropě i svatováclavských, tedy křesťanských kořenů” – říká Otec arcibiskup Dominik Duka. Stará Boleslav je kolébkou českých poutí.

Na potní slavnost byly dovezené svatováclavské relikvie z Prahy, které pak byly neseny v liturgickém průvodu k oltáři na Mariánském náměstí. Poutí se zúčastnilo asi na pět tisíc lidí a přišli také zástupci veřejného a politického života v čele s panem prezidentem Václavem Klausem.

Hlavním celebrantem byl český primas Dominik Duka. S promluvou vystoupil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který mimo jiné na začátku řekl, že sv. Václav „nehledal svou slávu, nezajišťoval si reklamu, neměl týmy novinářů, kteří by zajišťovali jeho dobré jméno. On ale pochopil, že kdo chce být první, musí být služebníkem. Proto sloužil Bohu a mnohé legendy svědčí i o jeho službě potřebným. Nechal se vést Bohem. Hledal jeho slávu. Boha oslavoval a pak Boží sláva spočinula na něm. Oslavování Boha přináší vždycky více člověku, než Bohu, protože naplňuje srdce člověka Boží slávou. Ta ho pak dělá šťastným, přitažlivým i dosti bohatým na to, aby mohl štědře rozdávat druhým”.
Otec arcibiskup upozornil také na sebestřednost dnešního člověka, jejímž bezprostředním důsledkem je rozpad rodin. „Národ nemůže mít budoucnost bez obětavé práce otců a matek.”

( Cela promluva arcibiskupa Graubnera .)

V závěru bohoslužby s proslovem vystoupil také prezident republiky Václav Klaus, který varoval před rozpadem tradičního hodnotového systému, který ohrožují „pokrokáři všeho druhu” a nejrůznější „falešní proroci.” “Při pohledu kolem sebe vidíme, že pokrokáři všeho druhu vedou soustavný a stále nezakrytější útok na naše tradiční společenské hodnoty a ctnosti.”

( Celý projev prezidenta republiky .)
Stanislav Gryń, OFMConv

Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi