Od chvíle, kdy v roce 1224 přišli „Šedí bratři” (Greyfriars – obvyklý název minoritů ve Velké Británii) do Canterbury, se odehrálo v historii františkánského řádu v Anglii mnoho důležitých událostí.

Jedna z nejnovějších událostí se konala v kapli františkánského Mezinárodního Centra Studií v Canterbury 16. května. Během slavnostní večerní modlitby přijali bratři Paschal Worton a Maxmilian Martin šedý hábit minoritů a začali tak kanonický rok noviciátu. Jejich historie je ale výjimečná.

Tito dva bratři byli členy Společenství sv. Františka v anglikánské církvi, oba byli vysvěceni na anglikánské kněze. Během několika posledních let každý z nich zakoušel stále sílící pozvání k tomu, aby požádali o přijetí do římskokatolické církve. Průvodcem na této cestě se jim stal
o. Alban McCoy OFMConv., katolický kaplan na univerzitě v Cambridge.

O. Alban je seznamoval s katolickou vírou a po uplynutí doby vstupních příprav byli oba bratři představeni o. Jamesi McCurrymu OFMConv., který byl delegátem generála řádu ve Velké Británii a Irsku. V té době, kdy oba bratry o. Alban připravoval na přechod ke katolické víře, vedl o. James rozhovory s představenými jak anglikánského františkánského společenství, tak i katolického společenství minoritů. Angličtí minorité chtěli učinit vše proto, aby přechod kandidátů do katolické církve byl v souladu s výsledky ekumenického dialogu.

14. dubna arcibiskup z Canterbury dr. Rowan Williams napsal o. Jamesi McCurrymu dopis, ve kterém se vyjádřil k přípravám bratří k přechodu do římskokatolické církve a vydal také svědectví o obou kandidátech. Mimo jiné napsal: „Bratr Paschal i bratr Maxmilián, členové Společenství svatého Františka, kteří se rozhodli ucházet se o přijetí do společenství katolické církve a minoritského řádu, jsou hodni pochvaly jako řeholníci, kteří dobře sloužili ve společenství i v anglikánské církvi. Doufám, že budou přijati do řádu podle zásad, které uzná za vhodné.” Společenství sv. Františka udělilo zvláštní souhlas těmto dvěma bratrům, aby mohli nosit své hnědé hábity až do chvíle, kdy dostanou šedé hábity minoritů.

Na konci dubna Generál minoritů o. Marco Tasca spolu s generálním definitoriem v Římě určil jako místo noviciátu pro dva kandidáty, kteří mají změnit vyznání, klášter v Canterbury ve Velké Británii. Generální ministr jmenoval o. Stephena Kinga jako jejich magistra noviciátu a pověřil ho další přípravou kandidátů ke složení řeholních slibů podle regule Řádu svatého Františka, interpretovanou konstitucí bratří menších konventuálů.

Formální přijetí bratra Paschala a bratra Maxmiliána do římskokatolické církve proběhlo na univerzitě v Cambridge 15. května. Kvůli opravám katolické kaple se slavnostní liturgie po získání zvláštního povolení konala v gotické kapli Queens College. Vedl ji o. Alban za přítomnosti shromážděných minoritů a mnoha studentů, profesorů a dalších hostů. V této dnes anglikánské kapli postavené v 15. století pracoval i sv. John Fisher.

Večer 16. května o. provinciál James McCurry vedl v Canterbury slavnostní obláčku, za přítomnosti o. Paula Miskiewicze, provinčního delegáta ve Velké Británii. Bratři Paschal a Maxmilián změnili své hnědé anglikánské hábity na šedé minoritské.

V Canterbury stráví oba bratři jeden rok jako novicové a další tři roky jako minorité po časných slibech, než jim bude dovoleno složit sliby věčné. Pak začne jejich příprava na kněžské svěcení v římskokatolické církvi. Celé františkánské společenství vzdává Bohu chválu za jejich odvahu při tomto kroku víry.

o. James McCurry OFMConv
zdroj: www.zakonfranciszaknow.pl

Velká Británie: Neobvyklí novicové