Opava – V sobotu 17. listopadu se v opavském minoritském kostele Svatého Ducha konala velká událost pro řád menších bratří – skládal zde věčné sliby br. Patrik M. Rygiel, OFMConv., rodák z Orlové, jenž jimi definitivně zasvětil svůj život Bohu v rozvětvené františkánské rodině.

Svědky věčných slibů šestadvacetiletého rodáka z Orlové byl opavský minoritský chrám velmi slušně zaplněn, v jeho lavicích bylo krom laiků vidět i několik hábitů sester z různých kongregací. Stejně tak u oltáře nestáli jen minorité, ale i jezuita či kapucín, kněží z České republiky, Polska a Slovenska, kde mladý minorita studoval, resp. stále ještě studuje – 5. rokem teologické fakulty v Bratislavě.

Jeho rozhodnutí ke vstupu do řádu zrálo postupně a zrodilo se z potřeby odvděčit se Bohu za dar víry, kterou poznal až někdy v době dospívání. „Chtěl jsem se mu odvděčit životem ve službě jemu, církvi i lidem a usilovat přitom o dokonalou lásku, jak je to v textu slibů,“ vysvětluje br. Patrik. “Je to dlouhý příběh, zmíním jen roli minoritského časopisu Immaculata, který se mi dostal do rukou v gymnaziálních časech a který měl nemalý vliv na můj růst ve víře,“ dodává a svěřuje se zároveň i s tím, jak své věčné sliby prožíval: „I když jsem byl přede mší trochu ve stresu, samotnou slavnost jsem prožil celkem klidně a odevzdaně. Na tyto sliby jsem se připravoval už několik let, během nichž jsem se snažil zachovávat život a Řeholi našeho řádu, takže jsem tuto událost neprožíval jako nějaký ,zlom‘ ve svém životě, ale spíše jako následek mých každodenních rozhodnutí následovat Krista na cestě k Otci. Prožil jsem tak tuto slavnost jako potvrzení mých snah o křesťanskou dokonalost ze strany Církve.“

Mši svatou a sliby od br. Patrika přijímal provinciál minoritů P. Stanisław Gryń, OFMConv, jenž ve své homilii mimo jiné řekl: „Skládat tyto sliby je na jednu stranu odvážné, na druhou stranu to odpovídá Kristovu požadavku mluvit ,ano ano – ne ne‘. Jsou znamením zvláště v dnešním světě, v němž je vše dočasné, krátkodobé, lidé ve svém životě stále něco mění, střídají. Patrik oproti tomu slibuje něco napořád, do konce života.“

V závěru o. Gryń zopakoval i jeden z hlavních motivů své promluvy, jímž bylo setkání, a zdůraznil, že jde především o setkání s Kristem. Zároveň vybídl přítomné, aby se modlili za tři mladé muže, kteří jsou nyní v minoritském noviciátě, ale i za další mladé lidi, aby i oni šli tomuto setkání s Kristem vstříc.

Foto: minorite.cz

Libor Rösner

Text:  www.doo.cz

Věčné sliby br. Patrika Rygla