Čtvrtek byl druhým dnem Mezinárodní rohožkové kapituly a nesl se v duchu svědectví a dělení se různými formami františkánského života na všech kontinentech světa.

Před polednem proběhla panelová diskuze na téma řehole a života menších bratří. Vedl ji zpravodaj televize RAI Uno Francesco Giorgino. Přednášeli bývalí generálové františkánských řádů. Jako první vystoupil biskup John Corriveau OFMCap z Kanady, který ostatním prezentoval současné pochopení bratrství, jehož zásady popsal sv. František z Assisi.

O. Giacomo Bini OFM z Itálie pojal téma misie jako přípravu na pouť do „svaté země“, kterou je nitro, srdce člověka. Podle jeho názoru každá krize misijní angažovanosti v řádu svědčí o krizi víry, kterou řeholníci prožívají. Vyzýval k tomu, abychom se nebáli jisté „destabilizace“ života a odvážili se vést život, i když nemáme jistotu zabezpečení. Apeloval, aby pastýřské povinnosti byly směřovány více k osobám vzdálenějším od církve a od evangelijního života.

Sekretář Kongregace zasvěceného života a Společnosti apoštolského života arcibiskup Agostino Gardin OFMConv mluvil o vztahu františkánů k církevní hierarchii, která byla pro sv. Františka prioritou. Řekl, že tuto hierarchii je nutno zachovávat i dnes, františkáni jsou povinni prokazovat úctu, poslušnost a oddanost představeným církve.

Odpoledne v 16:00 hodin začala svědectví, která moderoval Francesco Giorgini. O „misii ad gentes“ (k nekřesťanům) mluvil o. Paulo Xavier OFMCap, který pracuje jako misionář v Amazonii. Roli vzdělávání se v apoštolské službě objasnil o. Mark McBride TOR, profesor jedné americké univerzity.

O. Danilo Salezze OFMConv, ředitel italského časopisu „Misionář sv. Antonína“, mluvil o masmédiích a komunikaci. Významu mezináboženského dialogu v životě menších bratří bylo věnováno svědectví o. Pierbattisty Pizzaballi OFM, kustoda ve svaté zemi.

Druhý den kapituly byl zakončen mší svatou v 18:30, která byla sloužena v bazilice Matky Boží Andělské. Hlavním celebrantem byl prefekt Kongregace zasvěceného života a Společnosti apoštolského života kardinál Franz Rod?.

Mezinárodní rohožková kapitula začala ve středu 15. dubna a skončí v sobotu 18. dubna. Jejím mottem jsou slova sv. Františka: „Moji požehnaní bratři, zachovávejme řeholi, jak jsme slíbili Pánu.“ Setkání se konají ve stanu asi 200 metrů dlouhém, který je postaven na prostranství před Bazilikou Matky Boží Andělské (Porciunkula) v místě, jež je kolébkou řádu.

Kapituly se účastní asi 2 tisíce menších bratří, 2 bratři minorité přijeli z České republiky. Mezi účastníky jsou františkáni (OFM), minorité (OFMConv), kapucíni (OFMCap) a řeholníci ze Sekulárního františkánského řádu. Zajímavostí je fakt, že kapituly se také účastní představitelé františkánských společenství z anglikánské církve.

Na kapitulu přijela rovněž skupina ze tří františkánských řádů z italské oblasti Abruzia, která byla nedávno postižena zemětřesením, a také z města L´Aquila, které bylo poškozeno nejvíce. S velkým zaujetím účastníci vyslechli dopis, který zaslaly klarisky z města Paganica (v Abruzii), jejichž představená zahynula pod troskami kláštera zbořeného při zemětřesení a několik sester bylo zraněno. Sestry obětovaly své utrpení a modlitbu za účastníky kapituly.

Kapituly se prostřednictvím televize a přímého internetového vysílání účastní také klarisky v klauzuře, kterým řehole zakazuje opuštění kláštera.

Rohožková Kapitula v Assisi: Čtvrtek – den svědectví