Přes více než osm století nám stále září jako světlo životní příklad sv. Františka. Příběh muže, kterým svobodným a radostným naplňováním evangelních rad (čistoty, chudoby a poslušnosti) ukázal cestu tvůrčího pokoje v dobách plných neklidu jako ve společnosti tak v církvi. Františkovo důsledné naplňování Boží vůle, jak ji byl schopen rozpoznat, jej přivedlo k Boží moudrosti, nad jejíž hloubkou žasnou lidé ještě mnoho století po jeho smrti. Františkova spiritualita se tak vyznačuje univerzálním poselstvím, které sjednocuje zdánlivě nesourodé a neslučitelné, přináší naději a pravdu tam, kde bychom ji již nehledali. Otevírá nové možnosti ve vědě, nabízí odpovědi v soudobých a těžce řešitelných problémech jako jsou otázky ochrany přírody, mezináboženského a mezilidského dialogu,  problémy chudoby, lásky a oběti.

Režisér Otakáro Maria Schmidt ve svém příběhu ukazuje řadu paralel mezi životem svatého Františka a soudobou společností a jejími problémy. Jeho dokument je cenný právě poukázáním na aktuálnost odkazu svatého Františka. V Otakárově pojetí není František mužem, jehož příkladu nelze využít v dnešní době. Naopak ukazuje, že ze svobody a radostného naplňování Boží vůle v životě tohoto světce, se zrodila moudrost, ke které se ve třetím tisíciletí dostáváme skrze moderní nástroje poznání a vědy.

Nechte se také i vy strnout příběhem svatého Františka z Assisi a otevřete svá srdce poselstvím a výzvám, které může jeho životní příběh znamenat pro Váš osobní život.
Všichni jste zváni na toto přestavení.

Pozvánka na filmové představení o sv. Františkovi z Assisi