Uvažuj na chvíli…

Možná se ve tvém životě objevují otázky: kdo já vlastně jsem, kam jdu, proč věřím? Snad prožíváš první krize, stále hledáš štěstí, trpíš nedostatkem lásky a důvěry. Možná bys chtěl být Bohu blíž, zakusit co to znamená mít „víru mladou duchem“? Možná… To už stačí. Přijeď do Krnova na Cvilín. Zde máme blíž k nebi – a nejsme sami, je s námi František a Klára…

Dnes bylo zahájeno 12. františkánské setkání mládeže na Cvilíně u Krnova, které potrvá do 2. června.
Letošní téma “Buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět!” chce povzbudit i poučit mladého člověka, aby se neztrácel naději tváří v tvář všelijakým moderním ohrožením, protože se může opřít o Boha.

Na programu: 
Přednášky (moderní ohrožení člověka, hledání cest osvobození), rozhovory ve skupinkách, společná modlitba, koncerty křesťanských skupin, večer smíření, možnost celodenní adorace Nejsvětější svátosti.

12. Františkánské Setkání Mládeže