V pondělí 6. srpna o svátku Proměnění Páně při mši sv. v 10.30 hod. v bazilice svatého Jakuba v Praze proběhlo poslední rozloučení s o. Bernardinem Josefem Mrázem, který odešel na věčnost ve věku 103 let, v 86. roce řeholních slibů a 81. roce kněžství. Děkovali jsme Pánu Bohu za dar jeho života a služby a svěřili jsme o. Bernardina Božímu Milosrdenství.

Kvardián konventu o. Stanislav Gryń v úvodu bohoslužby přivítal všechny smuteční hosty a poděkoval jim za to, že přišli poděkovat otci Bernardinovi za jeho dlouhá léta kněžské služby, za jeho přátelství, laskavý přístup a lásku ke všem.

Mezi hosty v první řadě přivítal otce biskupa Karla Herbsta, který předsedal bohoslužbě, dále o. provinciála Bogdana Sikoru, který pronesl homilii. Bohoslužby se kromě farníků a příbuzných ze Slovenska i Česka zúčastnili mnozí kněží, představitelé mnohých řeholních komunit a v neposlední řadě četní spolubratři řádu minoritů nejen z České republiky, ale i ze Slovenska a Polska.

O své duchovní účasti ujistili otec arcibiskup, kardinál Dominik Duka, otec biskup Blažej Kruszylowicz z polského Szczecina, generální představený řádu minoritů o. Marco Tasca z Říma, generální asistent Jacek Ciupiński a mnozí další.

Na závěr bohoslužby o. provinciál Bogdan Sikora poděkoval všem, kteří se o otce Bernardina v jeho stáří a nemoci vzorně starali.

Po ukončení posledního rozloučení v bazilice pokračovaly pohřební obřady na Olšanských hřbitovech. Tělesné pozůstatky o. Bernardina byly v průvodu za zpěvu žalmů přeneseny od hlavní brány k minoritské hrobce, kde byly uloženy.

Stanislav Gryń OFMCon, foto: bB

Poslední rozloučení s otcem Bernardinem Josefem Mrázem, minoritou v bazilice sv. Jakuba v Praze