V sobotu 11. července 2020 během mše svaté v 18 hodin na náměstí Vítězství v Janově v Itálii přijal bývalý generální představený řádu minoritů Marco Tasca OFMConv. biskupské svěcení z rukou kardinála Angela Bagnasca.

Kvůli pandemii byla liturgie slavena na hlavním náměstí, aby se jí mohlo zúčastnit více věřících (asi 1000). Kromě představitelů církve a zastupitelů města se jí účastnili příbuzní a přátelé nového arcibiskupa, a také mnoho řeholních spolubratří, zvláště z provincie sv. Antonína z Padovy (severní Itálie).

Na konci slavnosti arcibiskup Marco Tasca vyjádřil vděčnost především Pánu Bohu za dar života a za povolání k řeholnímu a kněžskému životu. Nejprve poděkoval papeži Františkovi za důvěru, kterou do něj vložil a jmenoval ho arcibiskupem Janova. Poděkoval také kardinálu Angelu Bagnascovi za jeho přítomnost a za prozatímní vedení církve w Janově. Pak se obrátil na věřící celé arcidiecéze a zdůraznil, že nový pastýř chce být jako otec a bratr všech, aby každý mohl cítit, že se je o něj postaráno.

Nakonec děkoval své rodině a Řádu minoritů, a také mnoha osobám, které se slavnosti nemohly zúčastnit.

„A teď, milovaní bratři a sestry, začínáme sloužit Pánu, když společně hledáme Otcovu tvář, abychom byli autentickými svědky radosti z toho, že patříme jeho Synu Ježíši Kristu” – těmito slovy zakončil své vystoupení.

z www.ofmconv.net přeložila Liba Klára

Marco Tasca OFMConv arcibiskupem Janova