Ráno 5. prosince na stadioně v peruánském městě Chimbote kardinál Angelo Amato, jménem papeže Františka, prohlásil za blahoslavené naše spolubratry Michala Tomaszeka a Zbigniewa Strzalkowského.

Byli zabiti příslušníky teroristické organizace Sendero Luminoso (Světlá stezka) 9. srpna 1991. Spolu s nimi byl blahořečený diecézní kněz Alessandro Dordi, zabitý těmi samými teroristy o dva týdny později.

V homilii kardinál mj. řekl: “Naši mučedníci mluvili řečí lásky. Pocházeli z dalekých zemí a mluvili jinými jazyky. Když přišli do Peru, naučili se nový jazyk, ale především mluvili řečí lásky. Jejich apoštolát a přijetí mučednictví byly lekcemi lásky. Láska vítězí nad nenávistí a nad touhou po pomstě. Láska je pravou světlou stezkou, která přináší život a ne smrt, přináší pokoj a ne válku, tvoří bratrství a ne rozbroje”.

Po přečtení dekretu blahořečení byly k oltáři přineseny relikvie mučedníků. V čele průvodu kráčel o. Jaroslav Wysoczański, který byl představeným kláštera v Pariacoto, kde působil spolu s bl. Michalem a bl. Zbyškem.
Blahořečení v Chimbote se zúčastnilo asi 60 biskupů a kolem 500 kněží z Peru, Polska a Itálie, a také asi 25000 věřících.

Papež František navázal na událost blahořečení během své pravidelné promluvy Angelus Domini následujícího dne v Římě.

=vfh=
(foto: archiv OFMConv)

Peru: Blahořečení v Chimbote