Papež František, který 4. října připutuje do Assisi, bude 19. papežem v dějinách, který navštívil toto známe město v Itálii.

Prvním papežem, který navštívil Assisi byl, papež Řehoř IX.

 

Roku 1228 (přijel 26. května) – 16. července kanonizoval sv. Františka. O den později, 17. července požehnal základní kámen pod stavbu dnešní baziliky sv. Františka, ve které měly být uloženy ostatky svatého z Assisi.

Papež Řehoř IX. navštívil Assisi ještě roku 1235 (16. září – 5. říjen).

1251 – 6. listopadu – papež Inocenc IV. navštívil hrob sv. Františka při zpáteční cestě z Lyonu do Říma.

1253 – od 26. dubna papež Inocenc IV. pobývá v klášteře při bazilice 6 měsíců. 25. května posvětil chrám zasvěcený sv. Františkovi a 12. srpna byl na pohřbu sv. Kláry v San Damianu. 17. září zde kanonizoval sv. Stanislava.

1254 – 28. dubna papež Inocenc IV. potřetí navštěvuje Assisi a zůstává zde po celý květen.

1265 – 14. dubna – papež Klement IV. po svém zvolení v Peruggii navštěvuje Assisi. A pak 26. srpna opět putuje ke sv. Františkovi a 1. září světí chrám sv. Kláry. Roku 1266 – 8. dubna znova navštěvuje hrob sv. Františka a sv. Kláry.

1276 – 17. května papež Inocenc V. jako poutník přijíždí do Assisi.

1285 – 9. března papež Martin IV. navštěvuje baziliku sv. Františka. Tento papež si také přál být pohřben v bazilice sv. Františka, ale lid Peruggie se proti tomu postavil, takže nakonec byl pohřben v katedrále.

1304 – 18. května papež Benedikt XI., dominikán, přichází uctít sv. Františka.

1392 – 25. července papež Bonifác IX. přichází z Peruggie do Assisi a zůstává zde až do konce září.

1449 – 15. listopadu papež Mikuláš V. navštěvuje hrob sv. Františka a zůstává v Assisi několik dnů.

1459 – 19. července Pius II. navštěvuje poutní místo Assisi. Roku 1463 – 6. února zde přichází podruhé a r. 1464 – 21. července ještě potřetí.

1476 – 1. srpna a 23. října papež Sixtus IV. přichází ke hrobu sv. Františka. Nařizuje lépe chránit toto místo v nepokojných dobách.

1506 – 3. září přichází uctít sv. Františka papež Julius II. jakožto novic bratří menších.

1532 – 23. listopadu navštěvuje hrob sv. Františka papež Klement VII.

1535 – 7. září papež Pavel III. navštěvuje Assisi poprvé a r. 1540 – 21. června podruhé.

1841 – 5. září papež Řehoř XVI. navštěvuje poutní místa v Assisi.

1857 – 5. května papež Pius IX. strávil noc v Sacro Convento a 8. května sloužil mši sv. na oltáři sv. Františka.

1962 – 4. října papež Jan XXIII. navštěvuje Assisi, aby před zahájením II. vatikánského koncilu (11. říjen) prosil sv. Františka o přímluvu.

1978 – 5. listopadu nově zvolený papež Jan Pavel II. přichází do Assisi, aby si od  sv. Františka – patrona Itálie – vyprošoval pomoc pro svou službu.

1982 – 12. března Jan Pavel II. navštěvuje Assisi u příležitostí 800. výročí narození sv. Františka.

1986 – 27. října se Jan Pavel II. modlí v Assisi za mír s představiteli jiných náboženství.

1993 – 9. ledna Jan Pavel II. navštěvuje Assisi, aby na přímluvu sv. Františka vyprošoval mír pro svět.

1998 – 3. ledna Jan Pavel II. navštěvuje zemětřesením postiženou Marchii a Umbrii (27. září 1997). Zastavuje se také v Assisi, které bylo taktéž poničeno.

2002 – 24. ledna se Jan Pavel II. v Assisi modlí s představiteli jiných náboženství za mír po událostech 11. září 2001.

2007 – 17. června je na pastorační návštěvě Assisi papež Benedikt XVI.

2011 – 27. října Benedikt XVI. navštěvuje Assisi jako poutník pravdy a míru spolu s vůdci jiných náboženství.

2013 – 4. října navštěvuje Assisi papež František – první papež v dějinách, který nosí jméno světce z Assisi.

Papežové v Assisi