19. září vyšší představení z Krakova (o. Jarosław Zachariasz), Česka (o. Bogdan Sikora) a Slovenska (o. Tomáš Lesňák) přijali do noviciátu šest bratrů a oblékli je do minoritských hábitů. Mezi nimi je také člen české provincie, pocházející z Polska, Piotr Kostrzewa. Dále byli přijati čtyři Poláci a jeden Slovák.

Krakovský provinciál bratrům, kteří začínají zkušební rok noviciátu, připomenul slovy sv. Josefa Kupertinského, patrona dne, zadání zvlášť vlastní řeholníkovi: „Milovat Boha z celého srdce, stále ho chválit svými ústy a svítit bližním příkladem dobrých skutků”. „Řeholník je člověk, který si zvláštním způsobem zamiloval Pána Boha, jelikož odkryl, že Bůh si zamiloval jeho” – dodal.
O. Zachariasz dále poukázal na to, že člověk je schopný podejmout obtíže života oddaného Bohu jen tehdy, když pocítí a uvěří, že byl Bohem vyvolený a zamilovaný.
„On si vás oblíbil a bude vám nepochybně po celý rok dávat najevo, že jste Jeho milovanými syny” – řekl s přesvědčením o. Zachariasz.
Popřál bratrům, aby vždy toužili po svatosti a nikdy se nebáli svých omezení, ale odevzdávali se síle Božího milosrdenství.

= jms =
(do češtiny přeložil a upravil = vfh =)

Kalwaria Pacławska (Polsko): Obláčka minoritských noviců