21. června 2014 přijal náš spolubratr Vladimír František Hubálovský z rukou o. biskupa Františka Václava Lobkowicze jáhenské svěcení

Slavnost proběhla v opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. Spolu s naším spolubratrem byli vysvěceni dva bohoslovci ostravsko-opavské diecéze, Jan Gajdušek a Marek Večerek.

Br. Vladimír se narodil 28. února 1982 v Bruntále. Po maturitě na bruntálském gymnáziu studoval historii na Slezské univerzitě v Opavě. V r. 2006 začal formaci v řádu minoritů a 30. listopadu 2013 složil doživotní sliby. V r. 2008 začal studovat na Teologické fakultě Trnavské univerzity v Bratislavě. Letos ukončil studium teologie a 27. června byl promován na magistra.

Br. Vladimír se po studiu teologie a řeholní formaci v Bratislavě nyní vrací do České republiky a jako jáhen bude sloužit v našem minoritském klášteře v Jihlavě.

Přejeme mu, aby jeho znalosti, nabyté během studia a formace, byly přetaveny do plodné práce a služby v pastoraci. Aby byl věrným Božím služebníkem a hlasatelem radostné Boží zvěsti. Prosíme vás o vaše modlitby za něj, jihlavskou komunitu a farnost, a za celou naši minoritskou provincii.

=vfh=

Opava: Jáhenské svěcení br. Vladimíra