Dva naši novicové br. Michal Wenski a br. Jan Vícha vzrůstali ve františkánském povolání pod tichým dohledem Božího služebníka o. Wenanta Katarzyňce v Kalvárii Paclavské.

Nyní, na konci zkušebního roku, složili své první řeholní sliby do rukou provinčního vikáře o. Piotr Pawlika OFMConv. Této bratrské oslavě se účastnilo kromě několika bratří z české provincie také nejbližší rodina. Naši spolubratři budou pokračovat ve formaci ve Vyšším duchovním semináři krakovské provincie bratří minoritů v Krakově.

Naši vděčnost i radost znásobila skutečnost, že 20. září do nového ročníku noviciátu postoupil br. Kamil Lajčák a do postulátu, který se koná v Głogówku, se přihlásil za českou provincii minoritů nový kandidát.

Česká provincie minoritů má tedy na formaci jednoho bratra jáhna v Bratislavě, dva kleriky v Krakově, jednoho novice v Kalvárii Paclavské a jednoho postulanta v Głogówku.

Všem naši bratřím na formaci přejeme mnoho darů Ducha Svatého a františkánské pokoj a dobro.

o. Stanislav Gryń OFMConv, provinciál bratří minoritů

Zahájení noviciátu a řeholní sliby bratří z České republiky v Kalvárii Paclavské v Polsku