V pondělí 15. března 2021 jsme v kapli kláštera Neposkvrněného Početí Nejsvětější Panny Marie v Asuncionu během mše svaté, které předsedal delegát provinciála v Paraguaji o. Marek Wilk, začali nový formační a akademický rok – píše o. Jacek Orzeł.

Klášter v Asuncionu, tzv. „Casa Anunciacion“, je také formačním domem pro dvě různé etapy formace: pro postnoviciát (seminář) a pro postulát. Proto také byli během mše svaté do formace v řádu oficiálně přijati dva noví bratři z Paraguaye – br. Enrique Ruben Quintana Benitez a br. Francisco Javier Sugasti. Tímto krokem začali dvouletou formaci nazvanou postulát. Jako znamení přijetí dostali kříž TAU. Kromě nich začal druhý rok postulantské formace zvaný „prenoviciát“ br. Luis Mariano Garcia Cabrera, který také začal přípravný rok na Katolické univerzitě.

Protože se od minulého roku náš klášter stal rovněž formačním domem pro seminaristy, další formační a akademický rok začal pro čtyři bratry s časnými sliby, tři z nich pokračují ve studiu teologie: br. Erit Roberto Peralta Mercado, br. Tomas Valerio Zeballo Caballero, br. Carlos David Jara Vera, a také br. Lucas Javier Ovelar Hermosilla, který studuje filozofii. Všichni bratři studují na Teologické Fakultě Katolické Univerzity „Nuestra Señora de Asuncion”, která má své hlavní sídlo právě v hlavním městě Paraguaye v Asuncionu. Tak jako všude se musí i tam potýkat s těžkostmi, které jsou spojeny s pandemií a vzdálenou výukou.

Všem našim mladým bratřím přejeme hojnost Božích milostí a svěřujeme je vaší modlitbě. Prosíme také o modlitbu za celou naši provinční delegaturu v Paraguay.

S františkánským pozdravem
O. Jacek Orzeł OFMConv

Přeložila: Liba Svobodníková

Noví postulanti v Paraguayi