Bratři minorité české provincie sv. Cyrila a Metoděje prožili několik dní na společném františkánském formačním setkání v Krkonoších na Erlebachově boudě.

Tento čas byl věnován vzájemnému setkání, společně slavené každodenní mši svaté, modlitbě a odpočinku.
Náplní setkání byly ale také různé přednášky. První den setkání obohatil svým příspěvkem o duchovním životě a duchovním vedení o. Piotr Pawlik OFMConv. O další zajímavé věci se podělil o. Piotr Kot, rektor kněžského semináře z polské Legnice. Mluvil o Božím slově a o jeho působení v našem životě. Druhým hostem našeho minoritského setkání a třetím přednášejícím byl náš řádový spolubratr o. Mateusz Stachowski OFMConv., který se zabývá masmédii. O. Mateusz vykonává také službu exorcisty. Obě témata, která poutavě představil, byla velmi zajímavá a poučná.
I když nám letos počasí moc nepřálo, naše bratrské setkání bylo radostné a určitě pro každého z nás přínosné. Za tento dar společně stráveného času patří velký dík Pánu Bohu. Nemalé díky patří ale také manželům Tomáškovým, kteří nás již opakovaně u sebe na Erlebachově boudě přijali. Jejich otevřené srdce a františkánský duch je pro nás minority velkým povzbuzením.

=br. Karel Koblížek=

Krkonoše: Bratrsko-formační týden české provincie minoritů (9.-14.10.2016)