Ve dnech 4. – 6. dubna se v rumunském Aradu uskutečnilo setkání kvardiánů jižní části Východoevropské konference našeho minoritského řádu, kam patří česká a maďarská provincie, slovenská kustodie a bulharská delegatura.

Naši českou provincii zastupoval provinciál o. Bogdan Sikora spolu s kvardiány klášterů z Jihlavy, Brna, Opavy a Krnova. Celkem se sjelo 18 bratří, mezi nimiž byl i generální asistent našeho regionu o. Jacek Ciupiński a o. Amedeo Ferrari, který měl pro účastníky připravené přednášky.

Tématem setkání bylo heslo „Bratrský život v dnešní Církvi.” Klíčovou osobou klášterní komunity je bratr představený, neboli kvardián, jehož úlohou je animovat život společenství a bdít nad tím, aby byl ve shodě s řeholí a zároveň aby byl svědectvím pro okolí. Z toho důvodu se kvardiánové sešli, aby se mohli podělit svými zkušenostmi a vyslechnout několik životem osvědčených rad.

Otec Amedeo kladl důraz na sdílení života podle Evangelia, čímž mínil nejen předávání naučených biblických informací, ale především uvádění Ježíšových slov do každodenního života. Dalším důležitým bodem přednášky byly Kristova slova: „milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.” Milovat „jako Ježíš” je obrovský úkol, který překračuje lidské možnosti, neboť jeho láska se nezastavuje ani před křížem. Avšak právě zde nám přichází na pomoc Boží milost posilující nás ve slabosti, abychom se mohli připodobnit Ježíšově lásce. V tomto se naplňuje i naše charisma jakožto bratří menších a konventuálních, tj. žít v bratrství spojení Kristovou, nikoli pouze lidskou, láskou.

Součástí programu byla i návštěva pravoslavného kláštera v Hodoš Bodrog, kde bratři mohli obdivovat krásu východních ikon.

Setkání se konalo sice v Rumunsku, ale v klášteře, který patří do maďarské provincie, a to proto, že obyvatele města Arad jsou převážně maďarského původu.

Místní bratři se o nás velmi pěkně postarali, za což jim srdečně děkujeme. Doufáme, že setkání tohoto druhu budou mít pokračování a přinesou hojné plody.

Text a foto: br. Bohdan Heczko, br. Tomáš Lesňák

 

Arad: Mezinárodní setkání kvardiánů