Na noviciátě bratří minoritů v Kalwarii Pacławské (v Polsku) nadešla novici dlouho očekávaná chvíle.

Na vigilii slavnosti sv. Františka z Assisi (3. 10.) se zúčastnili pobožnosti Transitus, která připomíná požehnanou smrt našeho zakladatele. Během této pobožnosti, které předsedal o. Paweł Solecki, proběhl obřad obláčky, čili oblečení noviců do minoritských hábitů. Do hábitu tak byl oblečen i br. Petr Macháček z české minoritské provincie. Od té chvíle nosí naši spolubratři novicové na sobě viditelný znak toho, že patří do Řádu minoritů.

br. Vladimír F. Hubálovský

Noviciát: Transitus a obláčka