61. Opat břevnovského kláštera

61. Opat břevnovského kláštera

Kapitula Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově oznamuje, že dne 21. listopadu l. P. 2017, za předsednictví P. Edmunda Wagenhofera, praesese Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha, zvolila 61. opata břevnovského kláštera. Zvolen byl P. Petr Prokop Siostrzonek, dosavadní převor-administrátor tohoto opatství. Opatu břevnovského kláštera náleží od r. 1993

Jihlava: Kněžské svěcení br. Vladimíra Hubálovského (3.6.2017)

Jihlava: Kněžské svěcení br. Vladimíra Hubálovského (3.6.2017)

V sobotu 3. června 2017 v Jihlavě přijme náš spolubratr Vladimír F. Hubálovský OFMConv. kněžské svěcení. Tato slavnost začíná v 10:00 v našem minoritském kostele Matky Boží a světitelem bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Po skončení slavnostní mše svaté jsou všichni zváni na pohoštění, občerstvení a společné setkání, povídání