Dne 5. října 2011 se v minoritském kostele sv. Janů v Brně konal obřad časných řeholních slibů.

K rozhodnutí složit sliby došel po ročním novicjátu náš spolubratr František Juchelka. Podpořit bratra Františka v tomto kroku přijeli mnozí spolubratři nejen z české provicie minoritů, ale i bratři ze Slovenska a Polska. Bratr František složil své sliby do rukou otce provinciála Bogdana Sikory. Oficiálními svědky byli o. Stanislav Gryň – provinční vikář a o. Stanislaw Glista – Františkův novicmistr z Krakowa.

Obřad slibů byl zároveň radostným svědectvím víry pro celé naší farní společenství.

Přejeme bratru Františkovi mnoho Božích milostí na cestě evangelijních rad v řádu minoritů.

Řeholník se sliby zavazuje k dodržování tří tzv. evangelijních rad: poslušnosti, chudoby a čistoty.

Slibem poslušnosti se řeholník zavazuje být podřízen svému představenému. Takový slib sjednocuje vůli celé komunity, kterou řídí představený (v řádu minoritů se jmenuje kvardián). Řeholník se má představenému podřídit ve všem, co neodporuje morálním požadavkům naší křesťanské víry, řeholi našeho řádu a pokud nenaráží na výhradu svědomí.

Slibem chudoby se řeholník zříká vlastnictví hmotných dober. Oblast hmotná má být pro řeholníka druhořadá, zatímco na první místo má být postaven věčný cíl. Princip křesťanské chudoby není v nedostatku nebo přímo v bídě, stejně jako principem křesťanství není zavržení hmotného světa. Princip křesťanské chudoby je v moudrém disponování hmotným vlastnictvím, ve schopnosti dělit se hmotnými dobry s jinými, a to pro lásku Boží. Křesťanská chudoba stojí v opozici ke konzumismu.

Slib čistoty vede řeholníka k prožívání svého panictví způsobem morálně krásným, shodným s jeho etickou hodnotou. Považujeme ho za konkrétní projev ctnosti střídmosti. Řeholník se v tomto duchu zcela zříká sexuálního života (celibát) a snaží se svou sexualitu přetavit (vysublimovat) k větší lásce k Bohu i lidem.

text a foto: bB

na prvním snímku z leva: o. Bogdan Sikora – provinciál, o. František Juchelka, o. Stanislav Glista – novicmistr, o. Stanislaw Gryń – provinční vikář.

 

Časné sliby bratra Františka Juchelky