S radostí jsem se zúčastnil velké životní události mého spolubratra Vladimíra Františka Hubálovského. Dne 30. listopadu 2013 v 11 hodin složil slavné, tj. věčné sliby.

Své definitivní „ano“ br. Vladimír řekl Bohu před církví v minoritském kostele svatého Ducha v Opavě při slavnostní eucharistii, které předsedal o. Bogdan M. Sikora, provinciál minoritů v České republice. Kromě našich českých spolubratrů přijeli také bratři ze Slovenska, konkrétně z Brehova, Spišského Štvrtku a Bratislavy, kde br. Vladimír studuje již šestým rokem na Teologické fakultě. Pozvání přijali i bratři z polského Krakova. Po slavnostní mši svaté jsme se setkali s rodinou a přáteli br. Vladimíra i s našimi rodinami.

Br. Vladimír pochází z Bruntálu a má 31 let. Do řádu minoritů vstoupil v roce 2006. Po absolvování postulátu v Jihlavě a noviciátu v Smardzewicích v Polsku, pokračoval v počáteční formaci v klášteře v Bratislavě.

Br. Vladimír si na své památeční obrázky vybral tuto modlitbu sv. Františka z Assisi: „Ať uchvátí, prosím, Pane, ohnivá a sladká moc Tvé lásky mou duši skrze všechno, co je zde pod nebem, abych zemřel láskou k Tvé lásce, jako Tys zemřel z lásky k mé lásce.“

= br. Petr Maria Macháček =

Opava: Věčné sliby br. Vladimíra F. Hubálovského OFMConv