O svatém Františkovi již bylo vydáno mnoho knih a natočeno mnoho filmů.Často nás tato díla informují spíše o představách autorů, které si o svatém Františku vytvořili, než o Františku samotném. Původní kniha Bonaventury J. Wilhelma byla sepsána na základě Františkánských pramenů. Na rozdíl od nich měla tu výhodu, že byla jejich syntézou, a čtenář tak nemusel opakovaně pročítat jednotlivé události ze světcova života, jak jsou v pramenech v různých obdobách uvedeny. Na druhé straně byla psána archaickou češtinou a obsahovala příliš dlouhé komentáře. Rozhodli jsme se tedy pro volné zpracování zmíněné předlohy takovým způsobem, abychom nic důležitého ze světcova života nevynechali a zároveň nezatěžovali čtenáře obsáhlými komentáři, které by dnes možná již nebyly pro mnohé srozumitelné. Jazyk jsme přizpůsobili požadavkům dnešní doby. Kniha vychází v roce, kdy si připomínáme 800. výročí potvrzení první řehole papežem Inocencem III. Je to vhodná příležitost přinést širší veřejnosti portrét zakladatele našeho řádu, který se zasloužil o reformu církve ve své době a také významně ovlivnil celé dějiny křesťanství. Příklad jeho života strhával a i nadále strhává mnohé k následování Krista právě proto, že v jeho osobě je možné zahlédnout odlesk slávy všemohoucího Boha. Boží obraz, který byl vtisknut při stvoření do každého člověka, v nebývalé míře zazářil ve svatém Františku. Bylo to způsobeno tím, že se František od svého obrácení až do své smrti snažil kráčet ve šlépějích svého Pána a Spasitele Ježíše Krista, pravého Boha a pravého člověka. On byl pro Františka vším. Mnozí o svatém Františkovi dokonce prohlašovali, že je to druhý Kristus. Ke konci Františkova života sám Bůh potvrdil stigmaty na jeho těle, že tento člověk, který šel cestou neustálého obrácení, je opravdu věrný Ježíšův obraz. Přeji všem čtenářům, aby jim naše kniha nejen přiblížila svatého Františka, ale hlavně aby v nich vzbudila touhu obnovit krásu Božího obrazu, který Bůh vložil do každého z nás.

Bogdan Maria Sikora
provinciál Řádu minoritů v ČR

Dříve vydané publikace:


Svatý Josef Kopertinský

Gustavo Parisciani
Životopis jednoho z nejsympatičtějších světců – patrona studentů.

Svatý Maxmilián Maria Kolbe

Leon Dyczewski OFMConv
Životopis patrona našich těžkých dob.

Milosrdenství, chudoba, radost

S.J. Immaculata Adamska OCD
Příběh svaté Alžběty Uherské, lantkraběnky durynské

Publikace si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno
 • Na telefonním čísle:
  tel: 542 215 600
  (Po-Pá 8:30-12:30, 14:00-15:30)
Vyšla nová kniha – Svatý František Serafínský