Ve dnech 22. – 24. 10. 2021 proběhla v našem brněnském klášteře duchovní obnova
pro mladé muže, s tématem „Hle, všechno tvořím nové“ (Zj 21,5).

Těchto rekolekcí se zúčastnili čtyři mladí muži. Víkend nabízel prostor k modlitbě, k
adoraci, k účasti na mši svaté, svátosti smíření, ke čtení duchovní literatury a také k
odpočinku. Poskytl také výbornou příležitost, jak poznat nové lidi a vzájemně sdílet
prožívání víry ve svém životě.

V rámci rekolekcí jsme se v neděli zúčastnili dobročinné akce „Misijní koláč“, která
byla pořádána za účelem finanční podpory misií v Paraguayi.

Pokoj a Dobro!
br. Jan Maria Vícha

Duchovní obnova pro mladé muže