Také minoritský kostel sv. Ducha v Opavě se 27. 5. 2011 připojil k akci nazvané „Noc kostelů“.

Od 21:00 do 23:00 se návštěvníkům otevřely jak prostory kostela – hlavní loď, zpovědní chodba, zákristie, kůr, tak také další prostory, které slouží tamějším farníkům. Ti, kteří přišli, si mohli prohlédnout scholovnu, farní knihovnu a pastorační středisko minoritského kláštera, ve kterém byla umístěna výstava nazvaná „Benedikt XVI. – dělník na vinici Páně“.

Kromě toho byla pro návštěvníky připravena prezentace varhan, kterou vedl místní varhaník MgA. Tomáš Thon, komentovaná prohlídka kostela pod vedením Mgr. Heleny Chromé a přednáška o. Sebastiana o životě sv. Františka, dějinách a spiritualitě řádu minoritů. Na závěr mohli návštěvníci kostela ochutnat mešní víno.

Presentace varhan (MgA. Tomáš Thon)

Noc kostelů v Opavě