Dne 24. května v liturgickém kalendáři minoritů slavíme svátek posvěcení baziliky v Assisi, která byla postavena k uctění velkého světce, jenž ve 13. století obnovil křesťanský život v duchu evangelia.

Nádherná bazilika je znamením vděčnosti celé církve za tak velký dar svatosti sv. Františka z Assisi. Její stavba byla přáním tehdejšího papeže Řehoře IX., který v den po jeho kanonizaci, jež se konala 16. července roku 1228, osobně položil v Assisi základní kámen. A už 25. května 1230 tentýž papež přenáší relikvie sv. Františka z kostela sv. Jiří (dnes bazilika sv. Kláry) do nového dolního kostela sv. Františka a uděluje mu titul baziliky a hlavy a matky všech františkánských kostelů. Ostatky sv. Františka byly uloženy pod hlavním oltářem. Baziliku slavnostně posvětil papež Inocenc IV. 25. května 1253 a papež Benedikt XIV. ji 25. března 1754 povýšil na patriarchální baziliku a papežskou kapli.

Dnes se můžeme pomodlit u relikvií sv. Františka, které se nacházejí v kamenném sarkofágu v kryptě baziliky, jež byla vybudována v roce 1820 a pak přestavěna do dnešní podoby v roce 1932. V rocu 2011 proběhly restaurátorské práce, které kamenům v kryptě vrátily původní barvu.

Krypta sv. Františka má také jednu novinku: webkameru. Díky ní se i na velkou vzdálenost můžeme v modlitbě spojit s bratry minority a poutníky u hrobu sv. Františka.

Den před slavností posvěcení baziliky sv. Františka z Assisi přišla i radostná zpráva, že papež František se dne 4. října na Slavnost sv. Františka z Assisi – patrona Itálie – vydá na pouť do Assisi. Tuto radostnou zprávu bratři v Assisi přijali dlouhým zvoněním všech zvonů baziliky.

Stanislav Gryń OFMConv.

Svátek posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi