Minoritský misionář z Amazonie byl jmenován pomocným biskupem pro brazilskou diecézi Campo Grande.

Ve středu 25. února 2015 jmenoval papež František nového pomocného biskupa pro diecézi Campo Grande na jihu Brazílie. Stal se jím náš spolubratr o. Janusz Danecki, OFMConv.

O. Janusz se narodil v Sochaczewě v Polsku 8. září 1951. Je členem polské minoritské provincie se sídlem v Gdańsku. V minoritském klášteře se ocitl už jako 14 letý, když nastoupil do našeho malého semináře v Niepokalanowě u Varšavy. Teologii studoval v minoritském semináři v Krakově, kde se kromě jiného angažoval jako bubeník ve známé kapele minoritských bohoslovců Fioretti. Kněžské svěcení přijal v roce 1977. Potom působil několik let na různých místech v Polsku a angažoval se v pastoraci povolání. Na misie do Brazílie se vydal v roce 1985. Působil v diecézích Brazílie a Luzianie. Také tam se angažoval ve výchově kněžského a řeholního dorostu. V období let 2003 – 2007 byl provinciálním vikářem provincie sv. Maxmiliána Kolbe. V roce 2008 odešel působit do Amazonie. Otci Januszovi gratulujeme a přejeme mu hodně Božích milostí v nové službě pro církev.

= vfh =

Řím: Nový minoritský biskup v Brazílii