Papež Benedikt XVI. pro postní dobu tohoto roku napsal poselství, ve kterém povzbuzuje křesťany, aby se starali jeden o druhého a pobízeli se k lásce a dobrým skutkům (Žid 10,24).

Mezi jinými napsal: „Tato věta je zahrnuta do perikopy, v níž svatopisec napomíná k důvěře v Ježíše Krista jako nejvyššího kněze, který pro nás získal odpuštění a přístup k Bohu. Plodem toho, že přijmeme Krista, je život rozvíjený podle třech teologálních ctností. Jedná se o to, abychom se k Pánovi přiblížili „s upřímným srdcem a s plnou vírou“ (v. 22), drželi se pevně „naděje, kterou vyznáváme“ (v. 23), a trvale byli společně s bratřími pozorní vůči žití „lásky a dobrých skutků“ (v. 24). Také se tam říká, že pro posílení evangelních postojů je důležitá účast na liturgických shromážděních a na modlitbě ve společenství, se zřetelem na eschatologický cíl – na plné společenství s Bohem“ (v. 25).

Také jako řehoní společenství – minorité jsme se shromáždili k společné modlitbě, slavení eucharistie, naslouchaní Božímu slovu a adoraci v Praze. Duchovní slovo o povolání Abrahama a našem povolání nám přednesl P. Vianney Jan Dohnal – františkán.

Společné setkání bylo příležitostí k poděkování Panu Bohu za 103. let života P. Bernardina a také k přáním Božího požehnaní do dalších let života.

Br. Stanislav Gryń, OFMConv.

Praha: 103. narozeniny O. Bernardina Mráze a provinční den obnovy