Naši bratři bohoslovci, kteří se připravují ke kněžství v semináři v Krakově nám poslali videopozdrav: “Radostné Velikonoce z Krakova! Aleluja!”

My jim také přejeme radost z Kristova zmrtvýchvstání a zdar ve studiu.

Velikonoční pozdrav bratří bohoslovců z Krakova