Ve dnech 29.6. – 3.7.2013 se na Cvilíně u krnova bude konat 17. ročník Františkánského setkání mládeže.
Motto: Učiň mě, Pane, svým nástrojem (srov. sv. František)?„Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.“ (Mt 11, 29b) ?

Jako přípravu na setkání můžeš použít a s námi se za setkání modlit tuto modlitbu:

Pane,
učiň mě nástrojem svého pokoje,
abych přinášel lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde je tma.

Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil,
po pochopení, ale chápal,
po lásce, ale miloval.

Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.
Amen

Co Tě čeká v programu?
Přednášky a svědectví k tématu, sdílení ve skupinkách, společné mše svaté, večerní modlitby, možnost celodenní adorace, večer smíření, prostor pro duchovní pohovor i radostný rozhovor s přáteli, koncert, táborák…

Ubytování:
Spí se ve škole na karimatkách a ve spacácích, které si přineste s sebou z domu.

Přihlášky, cena:
Přihlásit se můžeš zde pomocí formuláře.
Přihlášku zašli závazně nejpozději 18.6.2013.
Příspěvek na účastníka je: 400,- Kč

 Františkánské setkání mládeže

Plakátek k vytištění

Pozvánka: 17. Františkánské setkání mládeže (17. FSM)