Dne 23.5., o slavnosti Seslání Ducha Svatého se v Opavě konala farní pouť. Hlavní mši v 9.30 sloužil o. provinciál Piotr Pawlik OFM Conv. O. Piotr v kázáních poukazoval na to, že událost seslání není pouhou historickou událostí, ale všichni i dnes jsme zváni tuto událost nanovo prožívat ve svých životech.

Poutní slavnost v Opavě – Seslání Ducha Svatého
Tagged on: