Dne 4. dubna oslavila sestra generální představená Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě Františka Ryšková 25 let od složení věčných řeholních slibů.

Při této příležitosti se v jejím mateřském klášteře v Opavě na ulici Kylešovské shromáždily sestry ze všech konventů v České republice a jedna sestra přijela také z Německa. Slavnostní liturgii předsedal P. Jan Maria Vianney Dohnal, provinciál františkánů v ČR. Slavnosti se zúčastnil také provinciál minoritů v ČR o. Bohdan Sikora, a také bratři z minoritských konventů z Brna, Opavy a Krnova. Sestře Františce přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let řeholního života a její služby Bohu a kongregaci.

Sestra Františka obnovuje své řeholní sliby.
Jubilejní mše svatá. Hlavní celebrant: P. Jan Maria Vianey Dohnal – provinciál františkánů (uprostřed), koncelebranti: Mons. Josef Veselý (zleva) a P. Bogdan Sikora – provinciál minoritů (zprava).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: SG, foto: sestra Jana

Opava: Jubileum