Ve dnech 27. – 29. března 2009 pořádaly sestry z Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v jednom ze svých klášterů v Olomouci na Mariánské ulici duchovní obnovu pro děvčata.

Tuto postní obnovu na téma „…Jeho milosrdenství trvá na věky” (Ž 136)“ vedl P. Leslaw Mazurowski OFMConv., kvardián brněnského minoritského konventu.

Tato akce, kterou sestry nabídly, zaujala sedm zájemkyň. Lišily se od sebe věkem, vzděláním, schopnostmi a každá z nich přinesla jiný příběh svého života. Ale přece jen je něco spojovalo – žádná z nich nechtěla svůj život promarnit, ale spojit ho s Bohem.

Duchovní obnova v Olomouci