20. ledna informoval Apoštolský stolec, že kardinál Mauro Gambetti OFMConv byl jmenován generálním vikářem Svatého Otce pro Vatikán, arciknězem papežské baziliky sv. Petra ve Vatikánu a předsedou Administrativy Baziliky sv. Petra (Fabbrica di San Pietro).

kard. Mauro Gambetti OFMConv

Již 16. prosince 2020 ho papež František zařadil mezi členy Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života. 

Závazky, které na sebe kardinál Gambetti bere, jsou spojeny s vedením vikariátu Státu Vatikán a papežské baziliky sv. Petra (tedy vatikánskou kapitulou a administrací baziliky). Generální vikář se stará o duchovní záležitosti věřících té části římské diecéze, která je na území státu Vatikán, a také dohlíží na kostely a kaple ve Vatikánu. Arcikněz baziliky sv. Petra (jinak řečeno: předseda vatikánské kapituly) je prvním člověkem, který je zodpovědný za slavení kultu a za duchovní péči v bazilice. Předseda administrace Baziliky sv. Petra (Fabbrica di San Pietro) zodpovídá za udržení, konzervaci a dekoraci svatyně, a také za vnitřní disciplínu pořádkových služeb a věřících.Kardinál Mauro Gambetti je po 159 letech prvním kardinálem z řádu minoritů. Narodil se 27. října 1965 v Castel San Pietro Terme v Itálii. V roce 1992 vstoupil do řádu minoritů. 20. září 1998 složil věčné sliby a 8. ledna 2000 byl vysvěcen na kněze. V roce 2009 byl zvolen provinciálem provincie sv. Antonína z Padovy v Bologni, která se později spojila s provicií paduánskou a dnes tvoří italskou provincii sv. Antonína z Padovy (severní Itálie). 22. února 2013 byl jmenovám kustodem generální kustodie Svatého konventu sv. Františka z Assisi v Itálii (Assisi). V roce 2017 byl zvolen představeným středozemní federace provinciálů. 22. listopadu 2020 přijal biskupské svěcení a jako motto si zvolil slova Omnibus subiecti in Caritate (Být všem poddaný v lásce). 28. listopadu 2020 ho papež František jmenoval kardinálem a přidělil mu diakonii Nejsvětějšího Jména Marie na Forum Trajana v Římě.

Kardinál Mauro Gambetti OFMConv generálním vikářem Svatého Otce