Ve dnech 4.-6. prosince 2021 u nás, v brněnském klášteře, proběhla další duchovní obnova pro mladé muže. Téma tohoto setkání bylo: „Půjdu za Hospodinem, řvoucím jako lev.“ (Oz 11).

V jakém duchu se obnova nesla? – Boží slovo, první pátek i sobota, příležitost ke ztišení, příprava ke sv. zpovědi, eucharistie, adorace, společná rekreace a další. Díky této duchovní obnově jsme měli možnost zastavit se a rozjímat nad adventem, nad sebou samým a také se podívat dopředu – jak bychom se chtěli ještě lépe připravit na příchod našeho Pána, na Vánoce.

Tohoto víkendu se zúčastnili čtyři mladí muži.

Během následujícího kalendářního roku jsou plánované další, takže všechny zájemce srdečně zveme.

Pokoj a Dobro!

Br. Jan Maria Vícha, OFMConv

Víkendová duchovní obnova pro muže