O víkendu 25.-27.2.2022 jsme prožili první duchovní obnovu v tomto kalendářním roce, která měla sloužit jako příprava k dobrému prožití postní doby. Exercicie probíhaly v opavském minoritském konventu, který jsme mohli u této příležitosti poznat. Mše svatá, modlitba breviáře, přednášky, ztišení, četba duchovní literatury, příležitost ke sv. zpovědi a také společné rozhovory, a jiné, byly její náplní.

Děkuji komunitě bratří minoritů v Opavě za vřelé přivítání, zvláště o. Patriku, který s námi duchovní cvičení prožíval a věnoval se nám. A také všem účastníkům děkuji za krásnou atmosféru a společný čas. Přeji, ať vám ono ztišení přináší co nejvíce duchovních plodů a přibližuje vás ke Kristu.

Pokoj a Dobro!br. Jan Maria Vícha OFMConv

Duchovní obnova v Opavě