Na přelomu prázdnin proběhlo na Cvilíně u Krnova již 20. Františkánské setkání mládeže. Tématem setkání bylo „Ježíš – Vítězství v Jeho jménu“.

Na osm desítek mladých se ve dnech 1.–6. 7. sjelo na poutní místo Cvilín, aby se zde zúčastnilo jubilejního 20. Františkánského setkání mládeže (dále jen FSM). Společně mohli prožít mše sv., večer smíření, koncerty, chvály, hry a přednášky, o jejichž náplni pak mohli diskutovat ve skupinkách. Zároveň probíhala v oddělené části chrámu celodenní tichá adorace, jíž se mohli případní zájemci kdykoli účastnit. Kostel Panny Marie Sedmibolestné se nejvíce zaplnil při sobotní mši sv., která byla zároveň poutí krnovského děkanátu, kdy počty mladých doplnili věřící z okolí. Lavice kostela však byly slušně zaplněny i v jiných dnech, na mších i přednáškách pozvaných hostů.

Jedním z nich byl i o. Adam Rucki, jenž pojednal o síle přímluvné modlitby, kdy zdůraznil nutnost přicházet k Bohu s prázdnýma rukama a nechat působit Jeho Ducha, neopírat se o své zásluhy a svou svatost, ale o Boží milosrdenství. „Jsme spolupracovníci na Božím díle, Bůh přizval nás k dobru,“ řekl také o. Adam. „Je to jako trojkolo rodič-dítě-rodič: všichni šlapou, co to jde, jen ta šlapátka dítěte nejsou napojena na řetěz.“

Kateřina Lachmanová zase mluvila o odpuštění, smíření, o překážkách, jimiž jsou pocity ublíženosti a uraženosti, jež v usmíření brání, stejně jako neschopnost se omluvit a přiznat chybu. Na řečnickou otázku, kdo má s usmiřováním začít, odpověděla: „Ten, kdo má tu milost od Boha, poměřovat se nemá smysl.“

Václav Čáp hovořil o svobodě, kterou každému Bůh dává i v tom, abychom se Mu odevzdali a nechali se naplňovat Jeho přítomností, čímž se člověk stává nejlépe sám sebou. Na podobné téma přednášel o. Radim Zielonka, jenž zdůraznil nutnost chránit si prostřednictvím ztišení to své, to místo, kde už vyjma Boha nikdo jiný nevstupuje. „Nezáleží na mém výkonu, ale že s Ním jsem,“ řekl mj.

V programu setkání nechyběly ani koncerty. Letos byly dokonce tři. V sobotu to bylo uskupení Adam Bubík acoustic, které vedlo večer chval. V neděli známá česká skupina Adorare z Valašských Klobouk, která svými písněmi roztančila téměř všechny zúčastněné. Vrcholem byl poslední večer, kdy na FSM přijela přední křesťanská slovenská kapela Espé. Jejich vedení chval, všechny přítomné skutečně uvedlo před Boží tvář a do chvály a uctívání našeho dobrého Boha.

Jedním z nejoblíbenějších bodů programu je každoročně Večer smíření, kdy se u oltářů potemnělého kostela rozesadí kněží, kteří jsou až do noci k dispozici všem těm, kdo zatouží po smíření s Bohem. Na oltáři je vystavena Nejsvětější Svátost ozařována dvěma svícemi, atmosféru dotváří zpěv scholy. Markéta z obce Bílá to potvrzuje: „FSM bylo pro mne jako každý rok moc pěkné, člověk načerpá zase na nějakou dobu odhodlání jít s radostí kupředu dál. Opět nejhlubší zážitek byl večer smíření a potom letos asi poprvé možnost přistoupit k přímluvné modlitbě, při kterých pro mne zaznělo to, co zaznít mělo. Měla jsem pocit, že je to přímo napasováno na mne.“

Celkovou družnou atmosféru nehodnotili kladně jen účastnící, ale i šéf FSM, o. Sebastian Gruca OFMConv, jenž byl potěšen z toho, jak bylo cítit, „že to bylo otevřené, že tam byla jednota. Opravdu si nevymýšlím, bylo to takové už od začátku.“ Jeho slova nenechávají nikoho na pochybách, že 20. FSM probíhalo vítězně „v Jeho jménu“.

=Libor Rösner=
(upraveno)

FSM najdete také na facebooku zde, kde naleznete více fotek.

Cvilín: 20. Františkánské setkání mládeže