V neděli 24. května se v Brně u minoritů konalo biřmování 11 mladých “dospělých” křesťanů.

Naši farnost sv. Janů v Brně navštívil z pověření otce biskupa Vojtěcha Cikrleho brněnský děkan P. Václav Slouk a udělil svátost biřmování mládeži, o níž P. Adam Wolny prohlásil, že uvěřila Kristu a vydala se na cestu za Ním. P. Václav v promluvě navázal na myšlenku, že biřmování je svátostí křesťanské dospělosti, což znamená, že společenství církve a společnost vůbec od nich očekává tvůrčí angažovanost. V době trvání svatodušní novény P. Václav vybídl biřmovance, aby prosili Ducha Svatého – který uschopňuje křesťany jít vytrvale za Ježíšem – o dar modlitby a o dar síly nést Ježíšův kříž.

Spolu s našimi biřmovanci se radujeme z jejich obdarování a přejeme jim plnost darů Ducha Svatého.

bB

Brno: Konalo se biřmování